Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirisiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. “ www.biologistbook.com ” bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

 
“www.biologistbook.com” web sitesi içeriğinde bulunan fotoğraf, video ve diğer görsel ve yazılı materyalin izin alınmadan, herhangi bir amaçla, herhangi bir yöntemle kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, işlenmesi veya diğer herhangi bir şekilde kullanılması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri kapsamında suç teşkil etmekte olup, bu tür eylemleri işleyenler hakkında cezai takibatlar yapılacağı ve tazminat davaları açılacağı, fikri ve sınai emeğin korunması için gereken tüm tedbirlerin alınacağı ve tüm hukuki yollara başvurulacağı önemle tarafınıza duyurulur. 
  
SÖZLEŞMENİN AMACI
 
MADDE 1- Sözleşmenin amacı,
Bir taraftan www.biologistbook.com ile (Bu sözleşmede bundan böyle WEB SİTESİ olarak anılacaktır.)

Diğer taraftan bu WEB SİTESİ’ni kullanacak olan veya kullanmakta olan siz WEB SİTESİ kullanıcısı (Bu sözleşmede bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır.)

Arasında, WEB SİTESİ’nin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.
 
SİTENİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
 
MADDE 2-

A) KULLANICI, WEB SİTESİ’nin yazılı ve görsel hiç bir içeriğini hiçbir şekilde bilgisayarına indiremez (download edemez), kopyalayamaz, çoğaltamaz, kendi ve/veya bir başkasının web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlayamaz. KULLANICI’nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle WEB SİTESİ’nin herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları WEB SİTESİ’nin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

B) WEB SİTESİ’nde yer alan resimler, video görüntüleri ve diğer yazılı veya görsel içerik bir başka web sitesinde yayınlanamaz, izin almadan link verilemez. KULLANICI’nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle WEB SİTESİ’nin herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları WEB SİTESİ’nin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

C) WEB SİTESİ, hiçbir şekilde başka bir web sitesinin içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde yayınlanamaz.

D) KULLANICI, WEB SİTESİ’nin indirilmeye (download) müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş–çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan WEB SİTESİ sorumlu değildir.

E) KULLANICI, WEB SİTESİ’ni kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. WEB SİTESİ siteyi ve içeriğine dahil tüm unsurları “OLDUKLARI GİBİ” sağlamaktadır ve WEB SİTESİ hakkında veya WEB SİTESİ yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. WEB SİTESİ yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

F) KULLANICI site kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:
Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslar arası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini.
Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere, diğer uluslar arası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde KULLANICI’nın hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini.
Bu WEB SİTESİ’nin sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,
WEB SİTESİ içeriğine WEB SİTESİ görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak WEB SİTESİ içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini,
Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,
Sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer KULLANICI’ların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını
Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini.
Çerçeveleme (framing) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak siteyi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini.

G) WEB SİTESİ, WEB SİTESİ’nin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. WEB SİTESİ, KULLANICI’cıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.

H) Diğer gazete , dergi, internet vb. yayın oraganlarından alınan makale, haber, resim, video vb yayınların altına verinin alındığı kaynağın yazılması, ilgili portaldan yazılı izin alınmadan makale paylaşılmaması zorunludur.

I) WEB SİTESİ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri kapsamında suç teşkil edecek haber, video, resim vb verileri yayınlamamaya özen göstermektedir. İş ve haber akışı sırasında izin alınmadan internet sitemizde yayınlanan verilerin tespit edilmesi esnasında bu veriler derhal kaldırılmaktadır. Telif hakkına sahip olduğunuz ve yayınlanmasını istemediğiniz verileriniz için lütfen bizimle irtibata geçiniz… BU ve BENZERİ DURUMLARDA YAYINLANMASI İSTENİLMEYEN VERİLER DERHAL KADIRILIR…

İ) Diğer sitelere verilen bağlantılar. Sitede www.biologistbook.com kontrolünde olmayan sitelere bağlantılar yer alabilir. www.biologistbook.com Bu sitelerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez ya da bu bağlantıların verilmesi www.biologistbook.com bu siteler üzerinde bir onayı ya da yorumu olduğu anlamına gelmez. Bağlantılar sadece kullanıcı kolaylığı ya da bilgi paylaşımı amacı ile verilmiştir.


 
– Sitemiz biyoloji geliştirme ve tanıtma sitesidir. İmzasında, avatarında ve yazısında pornografik içerik, dinleri, dilleri, ırkları, mezhepleri, partileri, siyasi düşünceleri yüceltici veya aşağılayıcı ibareler bulunan veya siyasi parti bayrağı, siyasi lider gibi bu düşünceleri belirten simgeleri kullanan üyeler uyarılacak, imza ve/veya yazı değiştirilmez ise üyelikleri silinecektir.

– COPPA’nın yaptığı açıklamalara göre 13 yaşın altındaki çocuklardan bilgi toplanamaz, bu yüzden 13 yaşının altındaki kişilerin SİTEMİZE kayıt olması kesinlikle yasaktır.

– Bu web sitesinde yer alan bilgilerin bir kısmı zaman içerisinde eskimiş veya güncelliğini yitirmiş olabilir. Sağlık alanında yayımlanan bilgi belge veya görseller tamamen alanında uzman kişiler ( hekimler, biyologlar ve sağlık persononeli) için kaynak niteliğindedir. Hasta veya hasta yakınlarının bu bilgileri kullanmaya çalışmları kesinlikle yassaktır. 

– Dilek ve şikayetlerinizi genetikbilimi@gmail.com adresine yazabilirsiniz.

Yazarlık Sistemi

www.biologistbook.com ; 2019 yılından beri yayımlanmakta olan ve tamamına yakını özgün içerik ile oluşturulmuş bir kaynak web sitedir. Kişisel bir web görünümünden ziyade bilimsel konularda bilgi paylaşımına ağırlık veren sitede çeşitli kategoriler altında yüzlerce özgün makaleye ulaşabilirsiniz.

Yazılarınızı geniş kitlelerle paylaşmak isteyen ve bunun için kaliteli bir platform arayışında olan genç yazar arkadaşlar, tecrübe ve bilgisini kaleoglu.tk sayfaları aracılığıyla özgürce paylaşabilmektedir. 

– Web sitemizde gönüllü köşe yazarlığı uygulaması kullanılmaktadır.

– Web sitemize gönderilen çeviri, makale ve derlemeler için web sitemiz herhangi bir ücret ödememektedir.

– Yazarlarımız gönüllü olaral göndermiş oldukları yazıları için şimdi  veya ileriki dönemlerde telif hakkı veya ücret talebinde bulunamazlar

 

İzzethan ÖZTOP